T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Kocasinan Müftülüğü

10.08.2016

Hizmet Envanteri

T.C
KOCASİNAN KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

S.NO    HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ
)
1 Telefon ile veya bizzat gelerek sorulan dini soruların  cevaplandırılması Sözlü sorular anında cevaplandırlır ANINDA
2 E-mail yoluyla sorulan dini soruların  cevaplandırılması Form dilekçe 15 GÜN
3 Mektup ve faks yoluyla sorulan dini soruların  Cevaplandırılması Dilekçe 15 GÜN
4 İhtida İşlemleri 1- Dilekçe,  1  SAAT
2- Fotoğraf (4 Adet),
3- Yabancı uyruklu ise pasaport Örneği. 
5 Aile İrşat Rehberlik Bürosu Hizmetleri  Telefonla sorulanlar ile yüz yüze görüşme  talepleri  ANINDA
6 Aile İrşat Rehberlik Bürosu Hizmetleri e-posta veya dilekçe. 5 GÜN
7 Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi Banka Dekontu 30 DAKİKA
8 Cami Devirleri 1-  Dilekçe 2 GÜN
2-  Caminin isim tutanağı
3-  Cami devir tutanağı
9 Cami Dersleri Dilekçe 1 SAAT
Not: Haftada en az iki saat ders
10 Dernek, Vakıf, Kurum ve Kuruluşlardan Vaaz ve Mevlit için Camilerin Kullanım İzni Dilekçe  2 GÜN
11 Tarihi Camilerde Film, Fotoğraf Çekim İzni Dilekçe  5 GÜN
12 Ulusal TV.lerin tarihi camilerde  Mevlit programlarını çekim izni. Dilekçe  15 GÜN
13 Güneşin doğuşu ve batış vakti öğrenme talepleri Dilekçe 7 GÜN
14 Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri 1- Form dilekçe 10 DAKİKA
2- Vesikalık fotoğraf (2 adet)
15 Yaz Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri  Form dilekçe 10 DAKİKA
16 Kur'an Kursu Açılışı 1- Kurs binasına ait tahsis belgesi, 1 AY
2- Bina tanıtma formu,
3- Milli Eğitim Müdürlüğü raporu,
4- Sağlık Müdürlüğü raporu, 
17 Hafızlık Tespit Sınavları (Yılda bir defa)  Bölge merkezi İl Müftülüklerinde yapılır. 1- Hafızlık tespit sınavı müracaat dilekçesi  1 HAFTA
2- Fotoğraf  (3 Adet)
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
18 Camilerde Kur'an Öğretimi Kurslarına Kayıt İşlemleri Form dilekçe 10 DAKİKA
19 Hac Ön Kayıt İşlemleri 1-  Form dilekçe, 30 DAKİKA
2-  Nüfus cüzdanı  fotokopisi,
3-  Ön kayıt ücretinin bankaya yatırıldığına dair para dekontu.
20 Hac Kesin Kayıt İşlemleri 1-  Form dilekçe, 30 DAKİKA
2-  Hac ücretinin tamamının veya taksit miktarının bankaya  yatırıldığına dair para dekontu,
3-  4x6 ebadında arka fon rengi beyaz olan  (3 adet) vesikalık fotoğraf,
4-  Geçerlilik süresi en az 1 yıl olan Pasaport.
21 Umre kayıt İşlemleri 1- Form Dilekçe 30 DAKİKA
2- Katılacağı tur tarihi itibariyle geçerlilik süresi en az (1) yıl olan pasaport,
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4- 4x6 ebadında arka fon rengi beyaz olan (3 adet) vesikalık fotoğraf,
5- Umre seyahat ücretinin yatırıldığına dair para dekontu,
6-  Aşı kartı,
7- Umreye yalnız gidecek 45 yaşından küçük bayanlar ile 18 yaşından küçük erkekler için, noterden alınacak muvafakatname ile taahhütname,
8- 45 yaşından küçük bayanlardan eşleriyle birlikte gidecek  olanların evlenme cüzdanı fotokopisi, yanında eşi olmayıp birinci derece erkek akrabası ile gidecek olanlardan ise akrabalık belgesi.
22 Cami Derneklerinin İl Dışı Yardım İstekleri için İstenen Belgeler 1-  Dilekçe, 15 GÜN
2-  İl Dernekler Müdürlüğü İzin Belgesi yardım toplama izin belgesi,
3-  Yetki Belgesi
4-  Kaymakamlık Üst Yazısı,
5-  İbanlı Banka Hesap numarası
23 Cami Yapımı 1-  Dilekçe 15 GÜN
2-  Tasdikli Proje
3-  Şahıs ile Mal sahibinin Noterden Tasdikli Taahhütname. 
4-  Tapu fotokopisi. 
5-  Arsanın Belediyesi İmar Planında Cami Yeri Olarak Tahsisine Dair Belge.
  24 Cami Derneklerinden Gelen Yardım Talepleri 1-   Keşif Özeti. 30 GÜN
2-   İnşaat  Fotoğrafı.
3-   Tapu/Tahsis Belgesi
4-   Teşekkülün Hukukî Statüsünü gösteren belge.
5-   Teşekkülün faaliyette olduğuna dair belge.
6-   İnşaat Ruhsatı veya Onarım Belgesi. 
  25 Cami ve Kur’an Kursu Yaptırma Yaşatma Dernekleri vb. cami yaptırma başvuru işlemleri 1-   Cami yeri imar planında ibadet alanı olarak ayrılmış olmalıdır. 30 GÜN
2-   Cami yapılacak alan 2500 m² den küçük olmamalıdır. 
3-   Camii yapacak şahıs veya tüzel kişiler dilekçe ile müracaat edeceklerdir.
4-   Cami yapılacak yerin Tapusu olacaktır.
5-   Cami derneği tarafından cami yapılacaksa; Cami yapılacağına dair alınan kararın fotokopisi getirilecektir. 
6-   Köylerde yapılacak cami için Köy Muhtarlığı Karar Alacak ve . Kararın fotokopisi getirilecektir.
7-   İl ve İlçelerde yapılacak camiler için Müftülükçe Valilik ve Kaymakamlık onayı alınacaktır.
  26 Açıktan Atama  1- T.C. Kimlik Numarası beyanı, 3 AY
2- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti,
3- KPSS sonuç belgesinin aslı veya kurumca tasdikli sureti,
4- Başkanlıkça verilmiş olan hafızlık belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti,
5- Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,
6- Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
7- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı,
8- Stajyer vaizlik, stajyer Kur-an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık yeterlik belgesinin olduğuna dair yazılı beyanı,
9- Son bir yıl içinde çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf. 
( Bu belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Başkanlık, müftülükler veya eğitim merkezi müdürlüklerince tasdik edilebilir.)
10- Öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların denklik belgesi, 
11- Mal Beyannamesi.
  27 Emekli veya görevden ayrılanların pasaport belgesi müracaatında 1- Emekli veya görevden ayrıldığı tarihteki görev yerini ve en son ikamet adresini ve T.C. kimlik numarasını, sahip olduğu Pasaportun numarasını, telefon numarasını belirtir pasaport müracaat belgesi yazılı beyanı, 5 GÜN
2- Eşi, kızı veya çocuklarının müracaatında memurun eşi ve çocuğu olduğunu belirtir vukuatlı nüfus kayıt örneği, T.C. Kimlik numarasını belirtir yazılı pasaport talep belgesi beyanı. 
  28 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması  Dilekçe veya e-posta 15 GÜN
  29 Özel ve Tüzel Kişilerin Cenaze Masrafları ile İlgili Başvuruları Resmi Yazı veya Dilekçe 5 GÜN
  30 Kıble Tespiti Talepleri Dilekçe 5 GÜN
  31 Şikayet ve Müracaatlar Dilekçe – E Posta  2 AY 
32 İlk defa veya yeniden 5510 sayılı Kanunun 4. maddesi  birinci fıkrasında (a) bendi kapsamında sigortalı işe başlayanların bildirim ve tescili Sosyal Güvenlik Kurumuna (5510 sayılı kanun 4/1 md. (a) bendi uyarınca) "İşe Giriş Bildirgesi" İşe Başlamadan En az 1 gün önce
33 İlk defa veya yeniden 5510 sayılı Kanunun 4. maddesi  birinci fıkrasında (c) bendi kapsamında sigortalı (memur) işe başlayanların bildirim tescili Sosyal Güvenlik Kurumuna (5510 sayılı kanun 4/1 md. (c) bendi uyarınca) "İşe Giriş Bildirgesi" Başlama tarihinden 10 gün önce
34 5510 sayılı Kanunun 4. maddesi 1. fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında çalışanların durum değişiklikleri (İstifa, göreve son, sözleşmenin feshi, nakil, kurum dişi nakil, aylıksız izin,askerlik, geçici olarak görevden uzaklaştırma ve vb.) Sosyal Güvenlik Kurumuna (5510 s. kanun 4/1 md. (a) ve (c) bendi kapsamında çalışanların durum değişikliği bu durum meydana geldiği tarih itibariyle bildirim belgesi "İşten Çıkış Belgesi" 10 gün içinde
35 İlk Defa veya yeniden 5510 sayılı Kanunun 4. maddesi birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişilerin Genel Sağlık Sigortalısı kapsamına bildirim ve tescili Sosyal Güvenlik Kurumuna 5510 sayılı Kanunun 4/1 md. (a) ve (c)bendi kapsamında çalışanların aynı Kanunu 60. maddesi kapsamında Genel sağlık sigortalısı hak sahipliği MEDULA, MEDULA-e-sgk bildirim ve tescil bildirgesi 10 gün
36 5510 Sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında çalışanların durum değişiklikleri (İstifa, göreve son, Sözleşmenin Feshi, nakil, kurum dışı nakil, aylıksız izin, askerlik, geçici olarak görevden uzaklaştırma ve vb. 5510 sayılı Kanunun 60. maddesi kapsamında genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin durum değişikliğinde, Genel Sağlık Sigortalısı hak Sahipliği MEDULA, MEDULA-e-sgk bildirimi menüsünden durum değişikliğinin meydana geldiği tarih. 10 gün
37 Çalışan Personelin Bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel sağlık sigortasına bildirimlerin esas olmak üzere kuruma beyanı vermesi Sigortalının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel sağlık sigortasına tesciline ve durum değişikliğinin bildirimine esas "Tedavi Yardım Beyannamesi"nin kuruma verilmesi. 10 gün
38 Cami İnşaatına Başlarken Yapılacak İşlemler 1- Dilekçe 20 Gün
2- Tapu,
3- İmar izin belgesi,
4- Zemin etüt raporu ve proje
39 Memurun Bakmakla yükümlü bulunduğu kişilerin sağlık yardımından yararlanması için S.G.K. kayıt ve aktivasyon yapılması için müracaatında Tedavi yardımı beyannamesi 15 Gün
40 Memur Kimliği talebinde 1- Fotoğraf bir adet (son 6 ay içinde çekilmiş 4,5x6,5 ebadında) 15 Gün
2- T.C. Kimlik No, Emekli Sicil No ve Kurum Sicil No'sunu belirtir yazılı beyanı
41 Çalışan Personelin pasaport talep formu müracaatında 1- Nüfus Cüzdanı süreti (Cüzdan seri no. T.C. Kimlik no bulunan ve son on yıl içinde alınmış olan 5 Gün
2-Pasaport almak istediği kişilerin son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafı
3- Pasaport almak istediği kişilerin adlarını ve yanında yaşadıklarını ve ayrı ayrı pasaport almak istediğini ve daha önce pasaport alıp almadığına ve ikamet adresini beyanına dair yazılı pasaport talep formu (Dilekçesi)