T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Kocasinan Müftülüğü

01.08.2016

Müftülüğümüz

T.C.

KOCASİNAN KAYMAKAMLIĞI

İlçe Müftülüğü

                 

Kocasinan İlçesi 07.12.1988 tarihinde 3508 sayılı kanun ile il merkezinden ayrılıp ilçe olarak teşekkül etmiştir. Kocasinan ilçesinde 27.11.1989 tarihinde Kocasinan İlçe Müftülüğü fiilen faaliyete geçmiştir.

                 

     1- DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NIN KURULUŞ AMACI :

     

     Diyanet İşleri Başkanlığı 3 Mart 1924 tarihinde 429 sayılı Kanun'la Başbakanlığa bağlı bir teşkilat olarak

kurulmuştur.

             

     Anayasamızın 136.maddesinde belirtildiği üzere Diyanet İşleri Başkanlığı,genel idare içinde yer alan bir

kamu kurumudur.

             

     633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 1.maddesinde de "İslam

Dininin inanç,ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek,din konusunda toplumu aydınlatmak ve

ibadet yerlerini yönetmek" şeklinde belirlenmiştir.

       

     Diyanet İşleri Başkanlığı,her türlü siyasi görüş ve düşüncenin üstünde kalarak milli birlik ve dayanışmayı

temin etmeyi,kardeşlik,yardımlaşma ve fedakarlık başta gelmek üzere dinimizin yüce prensiplerini vatandaş-

larımıza tanıtmayı,din konusunda halkımızı doğru bilgilendirmeyi,manevi ve ahlaki değerlere bağlılıklarını

artırmayı amaç edinmektedir.

           
                 

     2- CAMİ VE KUR'AN KURSLARI KONTROL HİZMETLERİ :

     

         Cami ve Kur'an Kurslarının kontrol ve denetimi Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişleri,İl Müftüsü,İl Müftü

         Yardımcıları,Kur'an Kursları Müdürü,İlçe Müftüsü , İl Müftülüğü, İlçe Müftülüğü Murakıbı

          tarafından yürütülmektedir.

         
                 

     3- VAAZ VE İRŞAD HİZMETLERİ :

     

         Vaaz ve İrşad hizmetleri İl Müftüsü,İl Müftü Yardımcıları,İlçe Müftüsü ve İl Müftülüğünde görevli vaizler

         tarafından ,üçer aylık olarak hazırlanan Va'z ve İrşad Proğramları çerçevesinde yürütülmektedir.

                 

    4- MÜNHAL KADROLARIN DOLDURULMASI :

       

         Değişik sebeplerle camilerde boşalan kadrolara her ayın ilk Salı günü Müftülük Değerlendirme ve Sınav

         Komisyonu tarafından yapılan yarışma sınavı sonucu müracaatçılar içerisinden başarılı görülenlerin

         atama teklifleri gönderilmektedir.