T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Akkışla Müftülüğü

23.09.2016

Geçici Kuran Kursu Öğreticisi alım ilanı

                                                                 T.C.
                                                  KAYSERİ VALİLİĞİ
                                                    İL MÜFTÜLÜĞÜ

                                           AKKIŞLA İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ

GEÇİCİ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ ALIM İLANI

GEÇİCİ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ ALIM İLANI

                                                                T.C.

                                                 KAYSERİ VALİLİĞİ

                                                       İl Müftülüğü

Konu : Sınav İlan

  D U Y U R U

İlimiz genelinde açılacak 2016-2017 Eğitim-Öğretim dönemi Kur’an kurslarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilmek üzere; müracaat edilen ilçe bazında müracaat edenler arasından İlimiz Müftülüğünce yapılacak mülakat sınavı neticesinde “Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi” alınacaktır.

  • İLÇELERE GÖRE İHTİYAÇ DUYULAN BAY- BAYAN GEÇİCİ KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİ SAYISI

 

S.N

İLÇESİ

SAYISI

BAY

SAYISI

BAYAN

 

S.N

İLÇESİ

SAYISI

BAY

SAYISI BAYAN

1

AKKIŞLA

0

6

9

 ÖZVATAN

0

5

2

BÜNYAN

1

20

10

 PINARBAŞI

0

7

3

DEVELİ

0

25

11

 SARIOĞLAN

0

6

4

FELAHİYE

0

6

12

 SARIZ

0

15

5

HACILAR

5

6

13

 TALAS

0

15

6

İNCESU

5

13

14

 TOMARZA

0

8

7

KOCASİNAN

10

30

15

 YAHYALI

0

22

8

MELİKGAZİ

10

60

16

 YEŞİLHİSAR

0

15

B-SINAVA KATILMA ŞARTLARI

1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A Maddesinde aranan genel ve özel şartları taşıyor olmak,

2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

3- İmam Hatip Lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,

4- Kur’an Kursu öğreticiliği yapmaya engeli bulunmamak,

5- 2014 yılı KPSS (DHBT) sınavından 60 ve yukarı puan almış olmak.

6- Erkek Öğreticileri için Hafızlık şartı aranmaktadır.

C. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER         

1 -Dilekçe,

2- T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- En son öğrenim durumunu gösterir belge/diploma fotokopisi,

4- 2014 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi,

5- Varsa hafızlık belgesi fotokopisi

6- Varsa 4-6 Yaş Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Belgesi

D. BAŞVURU, SINAV, GÖREVLENDİRME VE DİĞER HUSUSLAR

1. Başvuru yapmak isteyenler en geç 30/09/2016 Cuma günü mesai bitimine kadar istenen belgelerle birlikte görev almak istedikleri yalnızca bir İlçe Müftülüğüne müracaat edeceklerdir.

2- Geçici öğretici olarak görevlendirilmek üzere ihtiyaç fazlası müracaatın olması durumunda, DHBT puanı en yüksek olandan başlamak kaydıyla ihtiyacın iki  katına kadar istekli, sözlü mülakata tabi tutulacaktır.

3-Geçici öğretici olarak görevlendirilmek üzere ihtiyacı karşılayacak yeterli müracaatın olmaması durumunda, DHBT puanı 60‘ın altında olanlarında müracaatı alınıp sözlü mülakata tabi tutulacaktır.

4. Belgeleri eksik olanların kayıt ve müracaatları kabul edilmeyecektir.

5. Sınav yeri ve sınava katılmaya hak kazanların listesi müracaat bitiminde www.kayseri.diyanet.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

6. Adaylar sınava gelirken kimlik belgelerini yanında bulunduracaklardır. Kimlik Belgesini yanında getirmeyenler kesinlikle sınava alınmayacaktır.

7. Sınav sonuçları sözlü mülakatta en yüksek puan alandan başlayarak www.kayseri.diyanet.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8. Görevlendirmeler mülakatta en yüksek puan alandan başlamak suretiyle yapılacak olup, puanların eşit olması halinde sırayla KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, hafız olana, eğitim düzeyi yüksek olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

9. Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.

10. Bu sınav için yapılacak müracaatlar ve sınav sonucu oluşturulacak başarı listesi sadece 2016-2017 Eğitim-Öğretim dönemi  Kuran Kursları için geçerli olacaktır.

    İsteklilere ilanen duyurulur. 23/09/2016