27.06.2016

Müftülüğümüz

Akkışla İlçe Müftlüğümüz Akkışla hükümet binasının 3.katında olup, 3 odadan ibarettir. 1 Müftü Odası, 1 Vaiz ve 1 Kalem odası olarak hizmet vermektedir.

Akkışla İlçesinin Tarihi

Akkışla halkı, göçebe obalar halinde Orta Asya’dan gelmiş Oğuz Boylarından bayat Türkmenleridir ve bugünkü ilçe sınırları içerisine yerleşmiştir. İlk yerleşimden sonra Akkışla'nın 45 pare köyü varken, bugün üç kasaba ve sekiz pare köy kalmıştır. Akkışla daha önce Sivas il sınırları içinde bulunmaktayken, Kayseri'nin il olması ile birlikte Kayseri iliPınarbaşı (Aziziye) ilçesine bağlanmıştır. Ardından Bünyan ilçesine bağlanmış ve bu durum 1987 yılına kadar devam etmiştir. 19 Haziran 1987 tarihinde Kayseri'nin bir ilçesi olarak tescil edilmiştir.

Akkışla'da Belediye teşkilatı 1953 yılında kurulmuştur. İlçe Akkışla adını; kuzeyindeki kayaların beyazlığından ötürüAk ve kış aylarında hayvanların dışarıda kalmasına müsait olduğundan da Kışla kelimesini birleştirerek Akkışlaolarak almıştır.

Nüfus

Yıl Toplam Şehir Kır
1990[5] 10.709 3.109 7.600
2000[6] 9.864 3.265 6.599
2007[7] 8.627 2.624 6.003
2008[8] 9.128 2.781 6.347
2009[9] 8.120 2.344 5.776
2010[10] 7.475 2.136 5.339
2011[11] 6.952 1.998 4.954
2012[12] 6.621 1.882 4.739
2013[13] 6.663 6.663 veri yok
2014[14] 6.234 6.234 veri yok
2015[15] 6.079 6.079 Veri yok

İdari yapısı

İlçeye bağlı iki kasaba ve beş köy bulunmaktadır. Akkışla'nın mezra ve bucağı yoktur. Akkışlayı Kayseri-Sivas karayoluna bağlayan 18 km'lik kısım son yıllardaki düzenleme ile asfalt çift şeritli yolu bulunmaktadır. 2011 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre Akkışla'nın merkez nüfusu 2 555 kişi, köyler nüfusu 6.100 kişi, genel toplam ise 8 355 kişidir. Nüfusun %51’i kadın, %49’u erkektir.Yıllık nüfus artış hızı şehir merkezinde binde 4,89, köylerde ise –14,12 olup, toplamda –8,22 nüfus azalması görülmektedir.

Ekonomik yapısı

İlçe halkının büyük kısmı geçimini tarım ve hayvancılıktan kazanır. Akkışla’da faal nüfusun %65'i ufak çaplı tarım ve hayvancılıkla uğraşmakta olup, %35’i yurtiçinde ve yurtdışında geçici veya kadrolu işçi, memur, esnaf olarak çeşitli sektörlerde çalışmaktadır. İlçe dahilinde, buraya has kök boyası ile Gömürgen kasabası veGanişeyh köyünde kilim, heybe, seccade gibi el sanatları ile halı dokumacılığı yapılmaktadır.  Ufak çapta birkaç demirci ve marangoz atölyesi dışında,su fabrikası, evcil hayvan çiftliği vardır. 7 market, fırın, internet cafe, bilardo salonu, lokanta vardır.

Sosyal yapı

İlçe halkının büyük bir bölümü tarım ve hayvancılıkla uğraştığından yazın tarla, bağ ve bahçe işleri, aynı zamanda hayvancılıkla uğraşanlar daha iyi verim alabilmek için yazın yaylalara çıkarlar. Kışın ise hayvanlarını ağıllara çekerek bakımlarını burada yaparlar. İlçe genelinde 1937 yılına kadar okur-yazar olan yok denecek kadar az iken, bu gün okur-yazar oranı % 93'e çıkmıştır. Okur-yazar nufusun %38’i ilkokul, %28’i ortaokul, %18’i lise, %6 sı yüksekokul mezunudur.

İlçe genelinde sinema, kültür sitesi, çocuk bahçesi, dinlenme parkı ve lunapark gibi eğlence yerleri bulunmamaktadır. Sadece internet cafe ve bilardo salonu bulunmaktadır. akkışla halkı Oğuzların bayat boyundan gelen Türkmen lerdir. kuzugüdenli (conali) aşiretine mensupturlar. düğünleri 3 gün surer davulla yapılır