01.04.2016

Feyyaz YAŞAR - - - 17.08.1981–04.11.1985

1936 yılında Diyarbakır-Kulp ilçesinde doğup, Diyarbakır İnönü İlkokulunu bitirip bölgenin meşhur din âlimlerinden sürekli olarak ders okuyan ve icazet alan Feyyaz YAŞAR,1956 yılında Diyanet İşleri Başkanlığında açılan müftülük ve vaizlik sınavında başarı göstermiş ve 7.7.1957 senesinde Ceyhan Vaizliğine, daha sonra da müftülüğüne tayin edilmiştir.

Adana İmam-Hatip Okulu 2.devreyi dışardan bitirmiş ve 1965 yılından itibaren de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsüne devam etmiştir. Aynı yıl içinde Ceyhan Müftülüğünden İstanbul Sarıyer Vaizliğine, 1,5 yıl sonra da Üsküdar Vaizliğine naklen atanmıştır.

1969 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünden pekiyi dereceyle mezun olan Feyyaz YAŞAR, iki yıl süreyle Bursa Vaizliğinde görevlendirilmiştir.

15.10.1971 yılında da Tekirdağ İl Müftülüğüne, 1973 yılında ise Gaziantep İl Müftülüğüne naklen tayin edilmiştir. Bu il de 8 yıl müftülük görevini ifa ettikten sonra Kayseri İl Müftülüğüne naklen tayin edilmiş17.8,1981 günü mezkûr görevine başlamıştır.


01.10.1985 gün ve 6159 sayılı Başkanlık onayı ile Malatya İl Müftülüğüne atanan Feyyaz YAŞAR,  4.11.1985 günü mezkûr görevinden ayrılarak 14.11.1985 tarihinden itibaren Malatya'daki müftülük görevine başlamıştır.


Müftü Yaşar, evli ve 5 çocuk babasıdır, iyi derecede Arapça, orta derecede Farsça ve az da İngilizce bilmektedir.