01.04.2016

Abdullah SARAÇOĞLU - - - 17.01.1974–04.04.1978

1340 (1924) yılında doğdu. İlk ve orta tahsilini Yozgat'ta yaptı. Bu arada hususi surette dersler almakta idi. İki tahsilini birlikte yürütemeyeceğini gören babasının tavsiyesi ile ortaokul ikinci sınıfından ayrılarak kendisini tamamen dini tahsile verdi. Toroslu Haşmet Hoca Efendi, Sağır hoca Efendi, zamanın Yozgat Müftüsü Mehmet Hulusi Efendi ve Kayserili Balta namı ile maruf H.Nuh Hamurculu hoca efendilerden sıra ile Sarf, Nahiv, cami, Feraiz, Fıkıh dersleri okudu.

Kayseri'ye geldiği 1940'dan sonra askere gitti. Daha sonra da medresede babasının hocası olan Müderris Külek-  zade H.Ali Efendiden Cami'nin bir kısmını Farsça lisanı, bazı adab, kelam, akaid, hadis tefsirden parçalar ve aruz okudu. Daha sonra merhum H.Hüseyin AKSAKAL Hoca Efendiden bazı derslerinin tekrarı ile tefsir, kelam, fıkıh, muhtasar, meani vs. okuyarak icazet aldı. O zamandan beri, babasının “Oğlum, Allah seni dini İslam’a hadim kılsın” dua ve teşviklerine uygun olarak öğrendiklerini öğretmekle meşgul oldu.

Hususi tahsil ile birlikte ticaretle meşgul iken hocası H.Hüseyin AKSAKAL’IN kendisini dini hizmete davetini emir telakki ederek Ankara'da verdiği müftülük imtihanı sonunda 1951 yılında Kayseri Müftülüğüne müsevvid tayin olundu. Bu meyanda, açılışından 1965 yılına kadar Kayseri İmam-Hatip Okulunda Arapça, kelam, akaid, din dersi ve siyer okuttu.1966 yılında Bursa Müftülüğüne tayin oldu. Daha sonra İzmit ve Kayseri Müftülüklerinde bulundu.1978 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.