01.04.2016

Halil Fevzi HALİLOĞLU - - - 16.02.1953-24.02.1966

1874 yılında Kayseri’ de doğdu. Küçük yaşta mahalle mektebine başladı. Daha sonra rüştiyeye girdi ve müteakiben de medrese tahsilini tamamlayarak Hamurculu Osman Efendi’ den icazetname aldı.

İlk göreve İmam-Hatip olarak başladı. Sonra Mahkeme-i Şeriyye’ye ve Kayseri Lisesi Ulum-i diniye muallimliğine, 16.02.1953 tarihinde Kayseri il müftülüğüne tayin edildi. Bu görevde iken, 24.02.1966 tarihinde vefat etti.