01.04.2016

H. Hüseyin AKSAKAL - - - 29.04.1950 – 16.12.1952

1878 yılında Kayseri’nin Çorakçılar Mahallesi’nde doğdu. Tahsilini Kayseri’de yaptı.

Müderris Külekçizade’den İcazetli aldı. Bir müddet İstanbul’da kalıp ilmî araştırmalarda bulundu.

1921 yılında Kayseri Medresesi müderrisliğine, 1922 yılında Kayseri Kız Mektebi din dersi öğretmenliğine, 1926 yılında Kayseri vaizliğine atandı. 29.04.1950 tarihinde Kayseri il müftülüğü görevine atandı. Bu görevde iken, 06.12.1952 tarihinde vefat etti.