01.04.2016

Mehmet Nuh Naci ULUCAN - - - 30.11.1925–21.08.1945

1871 yılında Kayseri’de doğdu. İlköğreniminden sonra medreseye devam etti. Nahiv, mantık, meâni, beyan, fıkıh, fıkıh usulü, kelam, tefsir, hadis, hikmet ve heyet gibi dersler okuyarak 1896’da müderrislik icazeti aldı.

   1915 yılında Kayseri Lisesi Arabî muallimliğine, 1918 yılında Kayseri Lisesi  5. sınıf muallimliğine, 1919 yılında Daru-Hilafe Arabî muallimliğine, 1924 yılında Kayseri vaizliğine, 30.11.1925 tarihinde de Kayseri il müftülüğüne tayin edildi.

   Bu görevde iken, 21.08.1945 tarihinde vefat etti.500 beyitlik basılmamış mantık alanında yazdığı bir eseri vardır.