01.04.2016

Ahmet Remzi AKGÖZTÜRK - - - 21.08.1911–29.11.1925

Ahmet Remzi AKGÖZTÜRK    - - -    21.08.191129.11.1925

 

 

1871’de Kayseri Baldöktü Mahallesi’nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri Sübyan Mektebi ve Rüştiyesi’nde tamamladı. Pervaz Bey Medresesi’nde eğitim görerek 1898’de müderrislik icazeti aldı.

20.10.1897’de Terakki Mektebi öğretmenliğine atandı ve 31.08.1898’de bu okulun başöğretmenliğine yükseldi. 21.08.1911’de Kayseri müftülüğüne atandı. 02.04.1919’da görevden alındı.

Yerine atanan Kayseri Müftüsünün ölümü üzerine 10.05.1920’de yeniden Kayseri müftüsü oldu. 29.11.1925 tarihinde görevden uzaklaştırıldı.