18.05.2023

GEÇİCİ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ SINAV DUYURUSU - 2023

T.C.

KAYSERİ VALİLİĞİ

İL MÜFTÜLÜĞÜ

GEÇİCİ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ SINAV DUYURUSU-2023

 

İlimiz İlçe Müftülükleri uhdesinde bulunan Cami ve Kur’an Kurslarında 2023 Yılı yaz dönemi ve 2023-2024 Eğitim Öğretim döneminde eğitim ve öğretimin kadrolu veya sözleşmeli öğreticilerle karşılanamaması halinde, eğitim ve öğretim hizmetlerinin aksamaması ve öğretici ihtiyacının giderilmesi amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı (İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)'nca verilen kontenjan sayısınca ek ders ücreti karşılığı geçici Kur’an kursu öğreticisi görevlendirmesi yapılacaktır..

09.09.2021 tarihinde yapılan “Geçici Kur’an Kursu Öğreticiliği Sözlü Sınavında” başarılı olanlardan halen görevde olanların öğretici ihtiyacımızı karşılamadığından Kur’an Kursları Uygulama Esasları talimatında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 2023 Yılı Yaz Kur’an Kurslarında ve 2023-2024 Eğitim-Öğretim döneminde ihtiyaca göre başarı sıralaması esas alınarak ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde Geçici Kur'an Kursu Öğreticiliği sözlü sınavı yapılacaktır.

İlgililere duyurulur.

A- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun Değişik 48. maddesinde aranan genel ve özel şartları taşımak,

2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5/b maddesinde belirtilen “Ortak nitelik” şartını taşımak,

3- Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

4- Adli sicil kaydı (Sabıka kaydı) bulunmamak,

5-2022 yılı KPSS(DHBTS) puanı 50 ve üzeri olmak,

6-Akkışla, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza ve Yeşilhisar ilçelerinde 2022 yılı KPSS(DHBTS) puanı 50 ve üzeri alan yeterli sayıda müracaatçı bulunmadığı takdirde, 2022 yılı KPSS(DHBTS)’den olumlu puan (DHBTS-01-49) almış olmak

4-6 yaş Kur'an kursları için:

1- 4 yıllık dini yükseköğrenim, ilahiyat ön lisans veya en az imam hatip lisesi mezunu olmak,

2- Tahsiline göre 2022 yılı KPSS(DHBTS) -(122/123/124) puan türlerinin birinden en az 50 (elli) puan almış olmak. Akkışla, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza ve Yeşilhisar ilçelerinde görev alacaklar için belirlenen şartları haiz yeterli sayıda başvuru olmadığı takdirde 2022 Yılı DHBTS sınavında olumlu puan alan (DHBTS-01-49) puan) İmam Hatip Lisesi ve üstü dini öğrenim mezunlarından geçici öğretici ihtiyacı karşılanabilecektir.

3- 1. Maddedeki hususlarla birlikte Okul öncesi öğretmenliği, çocuk gelişimi (ön lisans) veya meslek lisesi çocuk gelişimi bölümü mezunu olanlar öncelikli olmak üzere çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mezuniyeti ya da Başkanlığımızca kabul edilen sertifika/kurs bitirme belgelerinden birine sahip olmak,

Sertifika ile ilgili açıklama:

Diyanet İşleri Başkanlığının 23.05.2018 tarihli ve E.61468 sayılı yazısı gereği, 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında görevlendirilecek öğreticilerden, 19.01.2017 tarihi öncesine ait çeşitli kurum ve kuruluşlardan çocuk gelişimi ve eğitimi alanında alınan kurs bitirme belgesi ve sertifika sahibi olanlar hariç, alana yönelik sertifika ya da kurs belgesi olmayanlardan, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile hazırlanan “Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kurs Programı” (380 saat) bitirme belgesi istenilmektedir.

Hafızlık Kur'an kursları için:

a) Tercihen 4 yıllık dini yükseköğrenim, ilahiyat ön lisans veya en az imam hatip lisesi mezunu olmak,

b) Hafız olmak,

c) Tahsiline göre 2022 yılı KPSS(DHBTS)-(122/123/124) puan türlerinin birinden en az 50 (elli) puan almış olmak.

İhtiyaç odaklı Kur'an kursları için:

a) 4 yıllık dini yükseköğrenim, ilahiyat ön lisans veya en az imam hatip lisesi mezunu olmak,

b) Tahsiline göre 2022 yılı KPSS(DHBTS) -(122/123/124) puan türlerinin birinden en az 50 (elli) puan almış olmak. Akkışla, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza ve Yeşilhisar ilçelerinde görev alacaklar için belirlenen şartları haiz yeterli sayıda başvuru olmadığı takdirde 2022 Yılı DHBTS sınavında olumlu puan alan (DHBTS-01-49) puan) İmam Hatip Lisesi ve üstü dini öğrenim mezunlarından geçici öğretici ihtiyacı karşılanabilecektir.

B- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Dilekçe (Müftülük internet sayfasındaki sınav duyurusu ekinden veya İl / İlçe Müftülüğünden temin edilecek)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- 2022 yılı KPSS (DHBTS) öğrenim durumuna göre diplomanın aslı veya kurumca tasdikli fotokopisi, belgelerin asılları veya tasdikli fotokopileri görüldükten sonra sahibine iade edilecektir.

4- 2022 KPSS (DHBTS) sonuç belgesi,

5- Hafızlık belgesi, (Hafızlık belgesinin aslı ve fotokopisi )

6- 04-06 yaş grubu öğreticiliği için; 4-6 yaş eğitimine ait belgenin aslı veya barkodlu e-devlet çıktısı.

7- Bir adet Fotoğraf (Tercihen Biometrik)

8-Başvuru için gerekli belgeler kontrol edildikten sonra asılları adaya iade edilecektir.

C- BAŞVURU İŞLEMLERİ

1- Başvurular, 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 02 Haziran 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar, başvuru için gerekli evrakla birlikte görev almak istedikleri İlçe müftülüklerine şahsen yapılacaktır.

2- 02 Haziran 2023 Cuma günü mesai bitiminden sonra yapılacak başvurular ve posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3- Adaylar, görev almak istedikleri ilçe müftülüğüne (Sadece bir müftülüğe) başvuru yapabileceklerdir. Aksi durumda sınavları geçersiz sayılacaktır.

4- Belgeleri eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

D- SINAV İŞLEMLERİ

1- Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, sınav tarihleri ve yeri, başvuruların bitimini müteakip İl/İlçe Müftülüklerimizin web adreslerinin “Duyurular” bölümünden ilan edilecektir.

2- Sınava girecek adaylar, kimlik belgelerini sınav komisyonuna ibraz edeceklerdir.

3- İlan edilen tarihlerde sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

4- Her aday müracaat etmiş olduğu ilçe için sınava katılacak ve başarı sıralaması müracaat etmiş olduğu ilçeye göre belirlenecektir.

5- Başarılı sayılabilmek için sözlü sınavdan en ez 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir.

E-GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ

1- Görevlendirmeler, İlçe Müftülükleri tarafından yukarıda belirtilen kurs kategorilerinden sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alandan başlamak suretiyle başarı sırasına göre yapılacaktır. Puanların eşit olması halinde DHBTS puanı fazla olan, bu puanın da aynı olması halinde, hafızlık ve öğrenim durumu dikkate alınarak sıralama yapılacaktır.

2- Sınavla ilgili il/ilçe müftülüklerimizin internet sitesinden yapılacak tüm duyurular tebligat sayılacaktır.

3- Sınav öncesi, sonrası ve görevlendirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı bir durum ortaya çıkması halinde adayın başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılsa dahi görevle ilişikleri kesilecektir.

4-Emniyet Müdürlüğünce yapılan arşiv araştırması sonucunda olumsuz bir durumun ortaya çıkması halinde görevlendirme yapılamayacaktır.

5- Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi olarak görevlendirilenler, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacaklardır. Kur'an kurslarında görevlendirilenlere üçretleri Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararnameye göre ödenecektir

6- Sınav sonuçları İlimiz Müftülüğü kayseri.diyanet.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1-Sınav neticesinde 70 ve üzeri puan alarak başarılı olanların müracaat ettiği ilçede ihtiyaç fazlası olması halinde talep etmesi durumunda bu kişiler başka İlçede görevlendirilebilir. Bu şekilde görev almak isteyenlerin dilekçe ile görev almak istedikleri İlçe Müftülüğüne bizzat başvuru yapmaları gerekmektedir. İlçe Müftülüğü tarafından alınan dilekçeler üzerinde yapılacak görevlendirmelerde de başvuru yapanlar arasından en yüksek puan alandan başlamak suretiyle görevlendirme yapılacaktır,

2-Akkışla, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza ve Yeşilhisar ilçelerinde İhtiyaç odaklı ve 4-6 yaş Kur’an kursları kategorilerinde belirlenen şartları haiz yeterli sayıda başvuru olmadığı takdirde 2022 Yılı DHBTS sınavında olumlu puan alan (DHBTS-01-49) puan) İmam Hatip Lisesi ve üstü dini öğrenim mezunlarından Kaymakamlık görevlendirmesiyle geçici öğretici ihtiyacı karşılanabilecektir.

3- Görev verilenler Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemine girilmesini müteakip görev almış sayılacak olup kendi isteği ile ayrılması halinde başarı listesinin en sonuna atılacaktır.

4-Bu sınavın geçerliliği 2024 yılı KPSS-DHBTS sonuçları açıklanıncaya kadar devam edecektir.

5-Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı Mevzuatı hükümleri geçerlidir.

6- Sınav 12.06.2023-16.06.2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

DEĞERLENDİRME

F- SINAV KONULARI ve DEĞERLENDİRME

Kuran-ı Kerim ve Temel İlmihal Bilgisi (50 puan)

Pedagojik Formasyon , Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bilgisi (30 puan)

Kavrama, Muhakeme Etme, Özetleme ve İfade Etme Yeteneği (10 puan)

Liyakati, Temsil Kabiliyeti, Davranış ve Tepkilerinin Mesleğe Uygunluğu (10 puan).

 

İL MÜFTÜLÜĞÜ