T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Kayseri Müftülüğü

22.08.2021

GEÇİCİ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ SINAV DUYURUSU

T.C.

KAYSERİ VALİLİĞİ

İL MÜFTÜLÜĞÜ

GEÇİCİ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ SINAV DUYURUSU

 

Kur'an kurslarında eğitim ve öğretimin kadrolu veya sözleşmeli öğreticilerle karşılanamaması halinde, eğitim ve öğretim hizmetlerinin aksamaması ve öğretici ihtiyacının giderilmesi amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı (İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)'nca verilen kontenjan sayısınca ek ders ücreti karşılığı geçici Kur'an kursu öğreticisi görevlendirilmesi yapılmaktadır.

 Diyanet İşleri Başkanlığının 03.11.2014 tarihli ve 6066 sayılı yazısında, ek ders ücreti karşılığında görevlendirilecek olan geçici Kur'an kursu öğreticilerinin görevlendirilmelerinde de aynı esaslara (Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 10. maddesinde belirtilen hususlar) riayet edilmesi gerektiğine işaret edilmektedir.

Bu itibarla; İlimiz ilçe müftülüklerine bağlı Kur'an kurslarında2021-2022 eğitim-öğretim döneminde ihtiyaç olduğu taktirde ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde Geçici Kur'an Kursu Öğreticiliği sözlü sınavı yapılacaktır.

İlgililere duyurulur.

A- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun Değişik 48. maddesinde aranan genel ve özel şartları taşımak,
 2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5/b maddesinde belirtilen “Ortak bir nitelik” şartını taşımak,
 3. Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
 4. Adli sicil kaydı (Sabıka kaydı) bulunmamak,

4-6 yaş Kur'an kursları için:

 1. Tercihen 4 yıllık dini yükseköğrenim, ilahiyat ön lisans veya en az imam hatip lisesi mezunu olmak,
 2.  Tahsiline göre 2020 yılı KPSS ve DHBTS’na girmiş ve KPSS (122/123/124) puan türlerinin birinden en az 60 (Altmış) puan almış olmak.
 3. Okul öncesi öğretmenliği, çocuk gelişimi (ön lisans) veya meslek lisesi çocuk gelişimi bölümü mezunu olanlar öncelikli olmak üzere çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mezuniyeti ya da Başkanlığımızca kabul edilen sertifika/kurs bitirme belgelerinden birine sahip olmak,

Sertifika ile ilgili açıklama:

Diyanet İşleri Başkanlığının 23.05.2018 tarihli ve E.61468 sayılı yazısı gereği, 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında görevlendirilecek öğreticilerden, 19.01.2017 tarihi öncesine ait çeşitli kurum ve kuruluşlardan çocuk gelişimi ve eğitimi alanında alınan kurs bitirme belgesi ve sertifika sahibi olanlar hariç, alana yönelik sertifika ya da kurs belgesi olmayanlardan, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile hazırlanan “Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kurs Programı” (380 saat) bitirme belgesi istenilmektedir.

Hafızlık Kur'an kursları için:

 a) Tercihen 4 yıllık dini yükseköğrenim, ilahiyat ön lisans veya en az imam hatip lisesi mezunu olmak,

 b) Hafız olmak,

c) Tahsiline göre 2020 yılı KPSS ve DHBTS’na girmiş ve KPSS (122/123/124) puan türlerinin birinden en az 60 (Altmış) puan almış olmak.

 İhtiyaç odaklı Kur'an kursları için:

 a) Tercihen 4 yıllık dini yükseköğrenim, ilahiyat ön lisans veya en az imam hatip lisesi mezunu olmak,

b) KPSS (DHBT) sınavından geçerli puan almış olmak,

c) Tahsiline göre 2020 yılı KPSS ve DHBTS’na girmiş ve KPSS (122/123/124) puan türlerinin birinden en az 60 (Altmış) puan almış olmak.

B- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Dilekçe ((Müftülük internet sayfasındaki sınav duyurusu ekinden veya İl / İlçe Müftülüğünden temin edilecek,
 2.  Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
 3. 2020 yılı KPSS (DHBT) öğrenim durumuna göre diplomanın aslı veya kurumca tasdikli fotokopisi, (Son sınıf öğrencileri ile mezun durumda olabilecekler veya kredisini tamamlamış dönem sonunu bekleyenler durumlarını belirtir bir yazı veya belge ile müracaat edebileceklerdir.) Belgelerin asılları veya tasdikli fotokopileri görüldükten sonra sahibine iade edilecektir.
 4. 2020 KPSS (DHBT) sonuç belgesi,
 5. Hafızlık belgesi, (Hafızlık belgesinin aslı ve fotokopisi )
 6. 04-06 yaş grubu öğreticiliği için; 4-6 yaş eğitimine ait belgenin aslı veya barkodlu e-devlet çıktısı.
 7. Başvuru için gerekli belgeler kontrol edildikten sonra asılları adaya iade edilecektir.
 8. Bir adet Fotoğraf (Tercihen Biometrik)

  C-BAŞVURU İŞLEMLERİ

        1-Başvurular, 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 06 Eylül  2021 pazartesi günü

  mesai bitimine kadar, elzem evrakla birlikte ilçe müftülüklerine şahsen yapılacaktır.

 1. 06 Eylül  2021 pazartesi günü mesai bitiminden sonra yapılacak başvurular ve posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 2.  Adaylar, görev almak istedikleri ilçe müftülüğüne (Sadece bir müftülüğe) ve bir kategori için (Hafızlık, 4-6 yaş ve yüzüne eğitim guruplarından sadece birisine) başvuru yapabileceklerdir. (Birden fazla ilçeye veya birden fazla kategoriye müracaat edenlerin müracaatları ve sınava katılmaları halinde sınavları geçersiz sayılacaktır.

     4- Belgeleri eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

D-SINAV İŞLEMLERİ

1- Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi başvurulardan sonra İl/İlçe  Müftülükleri web sahifeleri “Duyurular” bölümünden ilan edilecektir.

 

2- Sınav, 09 Eylül Perşembe  günü saat 09.00’da başlayacaktır. Katılımın fazla olması halinde, müteakip günlerde de sınav yapılacaktır.

3- Sınava girecek adaylar, kimlik belgelerini sınav komisyonuna ibraz edeceklerdir.

 4-İlan edilen tarihlerde sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

5-Her aday müracaat etmiş olduğu ilçe için ve tercih ettiği kategoriye göre sınava katılacak ve başarı sıralaması müracaat etmiş olduğu ilçeye ve kategoriye göre belirlenecektir.

6-Başarılı sayılabilmek için sözlü sınavdan en ez 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir.

E-GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ

1- Görevlendirmeler, sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle başarı sırasına göre yapılacaktır. Puanların eşit olması halinde DHBT puanı fazla olan, bu puanın da aynı olması halinde, hafızlık ve öğrenim durumu dikkate alınarak sıralama yapılacaktır.

 

 2- Bundan sonra yapılacak İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları, 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları ve Hafızlık Kur’an Kurslarında geçici Kur’an kursu öğreticisi görevlendirmelerinde, bu sınav sonuçları dikkate alınacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığınca yeni bir talimat gelmediği sürece, bu sınavın geçerliliği ve görevlendirme süreleri 2022 yılı KPSS-DHBTS sonuçları açıklanıncaya kadar devam edecektir.

 

3- Sınavla ilgili il/ilçe müftülükleri internet sitesinden yapılacak tüm duyurular tebligat sayılacaktır.

 

4-Sınav öncesi, sonrası ve görevlendirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı bir durum ortaya çıkması halinde adayın başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılsa dahi görevle ilişikleri kesilecektir.

 

5-Emniyet Müdürlüğünce yapılan arşiv araştırması sonucunda olumsuz bir durumun

ortaya çıkması halinde görevlendirme yapılamayacaktır.

      6-Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi olarak görevlendirilenler, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik

Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacaklardır. Kur'an kurslarında görevlendirilenlere,

24/07/2009 tarih ve 27298 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığınca

Düzenlenen Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine

İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına göre ek ders ücreti ödenecektir.

 

     7-Sınav sonuçları İlimiz Müftülüğü kayseri.diyanet.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

    8-Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı Mevzuatı hükümleri geçerlidir

 F- SINAV KONULARI ve DEĞERLENDİRME

Kuran-ı Kerim ve Temel İlmihal Bilgisi (50 puan)

Pedagojik Formasyon , Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bilgisi (30 puan)

Kavrama, Muhakeme Etme, Özetleme ve İfade Etme Yeteneği (10 puan)

 Liyakati, Temsil Kabiliyeti, Davranış ve Tepkilerinin Mesleğe Uygunluğu (10 puan).