T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Kayseri Müftülüğü

09.10.2019

TASHİH-İ HURUF KURSU SINAV DUYURUSU

İlimiz Müftülüğünce, özellikle Kur'an kursu ve cami hizmetlerini yürüten personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek, Kur'an-ı Kerim tilavetinde görülen telaffuz hatalarını gidermek, Kur'an-ı Kerim'i güzel bir eda ile okumalarını sağlamak amacıyla, ilimizde görevli erkek/kadın personel arasından mülakat yoluyla seçilecekler için, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde İlimiz Müftülüğüne bağlı Gençlik Merkezinde Diyanet İşleri Başkanlığının 07/10/2019 tarihli ve 73584642-774.01.01-E.623269 sayılı uygun yazısına istinaden 24 hafta süreli "Tashih-i Huruf Kursu" düzenlenmesi planlanmıştır.

A. TASHİH-İ HURUF KURSUNA ALINACAK PERSONELDE ARANAN ŞARTLAR:

1. Erkek/Bayan Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarında kadrolu/sözleşmeli olarak fiilen çalışıyor olmak (Hafızlık tercih sebebidir.)

2. Başkanlık teşkilatında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (A) bendi statüsünde kadrolu devlet memuru veya 4'üncü maddesinin (B) bendi statüsünde sözleşmeli olarak çalışıyor olmak,

3. Memuriyette adaylığı 01 Ekim 2019 tarihi itibariyle kaldırılmış olmak,

4. 4/B sözleşmeli statüde çalışmaya 01 Ekim 2018 ve önceki tarihlerde başlamış olmak,

5. 01 Ekim 2019 tarihinden itibaren 6 ay süreyle askerlikle ilişkisi bulunmamak,

6. Dini Mûsikî kabiliyeti olmak,

7. Kurs süresince yurtdışı, umre vb. sebeplerle kursa ara verme durumunda olmamak,

8. Daha önce aynı kursa katılmamış olmak. 

B. SINAV ŞEKLİ:

Sınav komisyonu, mülakat usulüyle adayın Kur'an-ı Kerim'i yüzüne ve ezbere okuma becerisini, ilmihal bilgisi ve dini mûsikî kabiliyetini ölçecek, 70 ve üzeri puan değerlendirmesine göre başarı sırasını belirleyecektir.

C. KURSA MÜRACAAT, SINAV YERİ VE KURSUN BAŞLAMASI;

Tashih-i Huruf Kursu mülakatına katılmak isteyen personel görevli bulunduğu ilçe müftülüğüne 14.10.2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.

Mülakata katılacak erkek personel Kayseri il müftülüğü Gençlik Merkezinde 16 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 08.00’ da hazır bulunacaktır.

Mülakata katılacak bayan personel Kayseri il müftülüğü Gençlik Merkezinde 16 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 14.00’ da hazır bulunacaktır

Seçimi yapılan personel için kurs, ikinci bir tebligata gerek kalmaksızın Kayseri İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezinde 21 Ekim 2019 tarihinde başlayacaktır.

D. DİĞER HUSUSLAR:

1. Tashih-i Huruf kursunun ilk üç aylık dönemi sonunda ara sınav yapılacak, bu sınavda başarısız olanların kursla ilişkileri kesilecektir.

2. Kursa, mahallinden gündüzlü katılım olup Kur'an kursu öğreticilerinin programları öğleden sonraları plânlanacak, ders kredisi esas alınmak suretiyle gerektiğinde 6 aylık süre uzatılabilecektir.

3. Tashih-i Huruf Kursuna merkez ilçelerden Hacılar, Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçe müftülüklerine bağlı ilçe merkezinde bulunan camii ve Kur’an kurslarında görev yapan personel müracaat edecektir.

4. Kursa katılım gündüzlü olup katılacak imam-hatip ve müezzin-kayyımlar, öğle namazlarından muaf tutulacak, gerektiğinde ikindi namazlarından da muaf tutulmaları Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin 25/3'ncü maddesi gereğince İl Müftülüğünce değerlendirilecektir.
                                                                                                                     

                                                                                                            09.10.2019

                                                                                               KAYSERİ İL MÜFTÜLÜĞÜ​