T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Kayseri Müftülüğü

09.09.2019

VEKİL İMAM-HATİP VE MÜEZZİN-KAYYIM SINAVI İLANI

KAYSERİ İL MÜFTÜLÜĞÜ

VEKİL İMAM-HATİP VE MÜEZZİN-KAYYIM SINAVI İLANI

 

İlimiz ilçe müftülüklerine bağlı camilerde görev yapan imam-hatip ve müezzin kayyımlardan boşalan/boşalacak kadrolara Vekil İmam-Hatip ve Vekil Müezzin-Kayyım olarak görevlendirilmek üzere 2018 yılı KPSS (DHBT) puan sırası esas alınarak her bir grup için tabloda belirtilen boş kadro sayısının iki (2) katına kadar çağrılacak adaylar sözlü mülakat sınavına alınacaktır.

 

UNVANI

MEZUNİYET DURUMU

KONTENJAN SAYISI

VEKİL İMAM-HATİP/M.KAYYIM

İlahiyat Fakültesi + Hafız

20

İlahiyat Fakültesi

20

İ.H.L.+ İlahiyat Önlisans + Hafız

20

İ.H.L.+ İlahiyat Önlisans

20

LİSE + İlahiyat Önlisans

 5

LİSE + Hafız

15

İ.H.L.+ Hafız

25

İ.H.L.

25

TOPLAM

150

 

 

 

 • SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
 1. 657 sayılı Devlet memurları Kanunun değişik 48 inci maddesinde aranan genel ve özel şartları taşıyor olmak.
 2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 5'inci maddesi (b) bendindeki “Ortak Nitelik” şartını taşımak.
 3. 657 sayılı DMK’nın 125/E maddesi gereği memurluktan çıkarılmamış olmak.
 4. 2018 yılı KPSS (B) grubu (KPSSP-124, İlahiyat Ön Lisans mezunları için KPSSP-123 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP-122) sınavından 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak (60 ve üzeri puan alan müracaatçı olmaması veya yeterli gelmemesi durumunda 50 ve yukarı, o da olmaması halinde DHBT sınavına girmiş ve puan almış olmak) ve en az imam hatip lisesi mezunu olmak.
 5. Hafız ve lise mezunu olanlar vekil müezzin kayyımlık için müracaat edebilecektir.
 6. Görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak. (Askeri, adli ve sağlık yönlerinden)

 

 • BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
 1. Dilekçe (İl/İlçe müftülüklerinden temin edilecektir.)
 2. 2018 Yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi.
 3. Diplomanın, varsa hafızlık belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi. (Aslı görüldükten sonra müracaatçıya teslim edilecektir)
 4. Vesikalık fotoğraf. (1 adet)

 

 • BAŞVURU İŞLEMLERİ
 1. Başvuru yapmak isteyenler, 10/09/2019 - 25/09/2019 tarihleri arasında, istenen belgelerle birlikte şahsen İl Müftülüğüne müracaat edecek olup belirtilen tarihten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 2. Belgeleri eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

 

 • SINAV İŞLEMLERİ
 1. Sınav 08/10/2019 tarihinde saat 09.00'da İl Müftülüğünde yapılacak olup sınavın bitmemesi halinde diğer günlerde de sınava devam edilecektir.
 2. İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

 

 • SINAV SONUÇLARI VE ATAMA İŞLEMLERİ
 1. Sınav sonuçları, sınavların bitimi ve işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Müftülüğümüz ve İlçe Müftülüklerinin web adresinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 2. Sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
 3. Başarılı olanlar en yüksek puan alanlardan başlayarak sıralanacaktır. Puanların eşit olması halinde tahsili yüksek olanlar yine eşitlik halinde hafızlık belgesi olanlar yine eşit olunması halinde 2018 yılı KPSS (DHBT) puanı yüksek olana göre sıralanacaktır.
 4. Yerleştirmeler vekil imam-hatip ve müezzin kayyıma ihtiyaç duyulan camilerin özelliği dikkate alınarak başarı sırasına göre açıktan atama teklifleri yapılmak suretiyle olacaktır.

 

 • SINAVI KAZANANLARDAN İSTENECEK BELGELER
 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 2. Görevlendirmeye esas en son öğrenim durumunu gösterir belgenin noter tasdikli sureti.
 3. Varsa hafızlık belgesi.
 4. Askerlik belgesi.
 5. Adli sicil kaydı.
 6. İkametgâh belgesi.
 7. Sağlık raporu.

 

 • DİĞER HUSUSLAR
 1. Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenler ile güvenlik soruşturması olumsuz gelenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi atama yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.
 2. Sınav ve atama sürecinde İl Müftülüğümüzün ve İlçe Müftülüklerinin internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacak olup, ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

İlan olunur. 09/09/2019

 

 

KAYSERİ İL MÜFTÜLÜĞÜ