T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Kayseri Müftülüğü

10.05.2019

FAHRİ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ ALIM İLANI

D U Y U R U

Kayseri İl Müftülüğünden;

İlimiz Müftülüğüne bağlı ilçe müftülüklerinde 2019 yılı Yaz Kur’an kursları için geçici öğreticiye ihtiyaç duyulan Kur’an kurslarında ve camilerde ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliğinin 7. maddesi, Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve MüezzinKayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin 9. maddesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar, Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 10. Maddesi ile Diyanet İşleri Başkanlığının 03/11/2014 tarih ve 6066 sayılı ve 09/09/2016 tarih ve E.44009 sayılı yazıları gereğincegeçici Kur’an Kursu Öğreticiliği için mülakat yapılacaktır.

İLÇELERE GÖRE İHTİYAÇ DUYULAN BAY- BAYAN GEÇİCİ KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİ SAYISI

S.N.

İLÇESİ

SAYISI

S.N.

İLÇESİ

SAYISI

BAY

BAYAN

BAY

BAYAN

HAFIZ

HAFIZ DEĞİL

HAFIZ

HAFIZ DEĞİL

HAFIZ

HAFIZ DEĞİL

HAFIZ

HAFIZ DEĞİL

1

AKKIŞLA

0

0

0

3

9

ÖZVATAN

0

0

0

0

2

BÜNYAN

0

0

0

15

10

PINARBAŞI

0

0

0

5

3

DEVELİ

0

0

0

18

11

SARIOĞLAN

0

0

0

5

4

FELAHİYE

0

0

0

0

12

SARIZ

0

0

0

3

5

HACILAR

0

0

0

22

13

TALAS

0

15

0

45

6

İNCESU

0

0

0

13

14

TOMARZA

0

0

0

0

7

KOCASİNAN

0

50

0

350

15

YAHYALI

0

2

0

25

8

MELİKGAZİ

7

28

25

290

16

YEŞİLHİSAR

0

0

0

10

 

I-BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci Maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

3. İmam-Hatip Lisesi, İlahiyat Önlisans veya İlahiyat Fakültesi düzeyinde dini öğrenim mezunu olmak.

4. Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

5. 2018 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 veya üzeri olmak,

6. 2018 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 veya üzeri alan yeterli sayıda müracaatçı bulunmadığı takdirde, 2018 yılı KPSS (DHBT)’ye girmiş olmak,

7. 4-6 Yaş grubu Kur’an kursları için; 3. maddede belirtilen dini öğrenim düzeylerinden birine sahip olmakla birlikte çocuk gelişimi alanında lise, önlisans veya lisans mezuniyeti diploması yada 19.01.2017 tarihinden önce alınmış sertifika yada kurs bitirme belgesine sahip olanlar hariç, Okul Öncesi ve Çocuk Gelişimi Eğitim Kurs Proğramı (380 saat) bitirme belgesine sahip olmak.

8.Kur’an Kurslarında halen faal olarak görev yapan geçici öğreticiler ile daha önce yapılan mülakatlara katılıp başarılı olanların tekrar görev alabilmeleri için yapılacak olan bu mülakata mutlaka katılmaları gerekmektedir. Başarılı olanlar 2019-2020 eğitim öğretim döneminde de görevlendirilebileceklerdir.

 

II- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Dilekçe

2. T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi

3 2018 KPSS (DHBT) sonuç belgesindeki öğrenim durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti

4.2018 KPSS (DHBT) sonuç belgesi  (bilgisayar çıktısı)

5. Varsa Başkanlıkça verilmiş olan hafızlık belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti

6. Adli Sicil Kaydı (Resmi Kurum için)

7. Varsa 4-6 yaş çocuk gelişimi ve eğitimi belgesi

  1. Varsa işitme engelli eğitim belgesi

9. Tüm Aile Fertlerini gösteren(Anne baba ve kardeşleri ) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve açık ikametgah  adreslerive T.C. Kimlik No’ları (Güvenlik ve Arşiv Araştırma Formunun doldurulabilmesi için)

III- SINAV BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1.Başvuru yapmak isteyen adaylar 10/05/2019 tarihinden 24/05/2019 tarihine kadar mesai saatleri içerisinde istenen belgelerle birlikte görev almak istediği yalnızca bir İlçe Müftülüğüne müracaat edeceklerdir.

2. Başvurular, İlçe Müftülüklerine şahsen yapılacak olup, bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan veya posta yolu ile yapılan başvurular ile duyuruda belirtilen tarihlerden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Geçici öğretici görevlendirilmek üzere ihtiyaç fazlası müracaatın olması durumunda KPSS (DHBT) puanı en yüksek olandan başlamak kaydıyla ihtiyacın 3(üç)katı müracaatçı mülakata çağrılacaktır.

4.. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınava gireceği tarihi, sınavın yapılacağı adresi ve sınav saatini hazırlıkların tamamlanmasından sonra (www.kayseri.diyanet.gov.tr) sayfasında duyurular bölümünde ilan edilecek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

 

IV- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

Her aday başvuruda bulunduğu ilçe için mülakata katılacak olup; başarı sıralaması müracaat edilen ilçenin mülakat sonucuna göre belirlenecektir. Sonuçlar (www.kayseri.diyanet.gov.tr) sayfasında duyurular bölümünde ilan edilecek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır

 

V- GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ

  1. Görevlendirmeler, mülakatta başarılı olan kişiler hakkında yapılacak Güvenlik ve Arşiv Araştırması sonucu herhangi bir olumsuzluğun olmaması durumunda öncelikle en yüksek puan alandan başlamak suretiyle yapılacaktır. Mülakat sınav puanlarının eşit olması halinde sırasıyla KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, hafız olana, öğrenim düzeyi yüksek olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

2. Tabloda belirtilen Geçici Öğretici ihtiyacı sayıları muhtemel tahmini sayılar olup; asıl ihtiyaç sayısı 2019 yılıYaz Kur’an Kursları öğrenci kayıtları sonucu netlik kazanacağından, İlçe Müftülükleri öğrenci kayıtları sonucu oluşacak ihtiyaca göre tabloda ilan edilen ihtiyaç sayılarından eksik veya fazla Geçici Öğretici görevlendirme yapabilecektir. Görevlendirmeler adayların başvuruda bulunduğu İlçe Müftülükleri tarafından yapılacaktır.

3. Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.

4. Bu duyurudaki şartlar, bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir.

 

İlanen ilgililere duyurulur. 10/05/2019

 

 

                                                                                                          KAYSERİ İL MÜFTÜLÜĞÜ