10.06.2018

KADİR GECESİ MESAJI

 

T.C.

KAYSERİ VALİLİĞİ

İl Müftülüğü

                                                                                                            .../06/2018

KADİR GECESİ

 

        

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

 

Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) dilinde evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olarak ifade edilen mübarek Ramazan-ı Şerifin son günlerine yaklaşırken 10 Haziran 2018 Pazar gününü 11 Haziran 2018 Pazartesi’ye bağlayan gece yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı Kadir gecesine bir kez daha kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşayacağız.

 

Kadir Gecesi, Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı gecedir. Kur'an-ı Kerim'de bu gecenin faziletini belirten müstakil bir sure vardır. Bu sürede Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gecesi'nde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Allah'ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve mesajı olan Kur'an'ı indirmesi, insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece de özel bir anlam taşır. Kadir Gecesi'nin önemine işaret eden bir hadis-i şerifte, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir Gecesi'nin verildiği belirtilir.  

 

Kadir suresindeki "Bin aydan daha hayırlı" ifadesinden anlaşılacağı üzere, İslam'da en kutsal ve faziletli gece Kadir Gecesidir. Kadir Gecesi, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Bu geceye Kadir Gecesi denilmesi şeref ve kıymetinden dolayıdır.

 

 Müslümanların Allah katındaki değerini yücelten, kadrini kıymetini yüce kılan da Kur’an-ı azîmüşşandır. Bu gece biz müminlere düşen en büyük vazife kalbimizin semasına Kur’an-ı Kerim’i yeniden indirmektir.

   

Bu gece, hayatımızın çok hızlı seyreden akışı içinde geçmişimizi değerlendirerek gafletle geçen günlerimizi sorgulama, günahlardan arınma, unutarak ve bilmeyerek işlediğimiz hatalara tövbe edip af ve bağışlanma dileme zamanıdır.

 

Bu gece vesilesiyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki, Kadir gecesini, ancak Kur’an’ın kadrini, kıymetini bildiğimiz oranda hakiki anlamda ihya etmiş oluruz. Kur’an’ın hak, hakikat, ahlâk ve adalet ilkelerine sarıldığımız ölçüde bu gecede bir ömre bedel manevî gelişmeler yaşayabiliriz. Kur’an’ın barış ve esenlik mesajlarına değer verdiğimiz nispette Allah’ın meleklerinin, yeryüzüne barış ve esenlik getirmek üzere indiklerinin idrakine varabiliriz. “Her geleni Hızır, her geceyi Kadir bil!” şuuruyla hayatımızı sürdürdüğümüz müddetçe Kadir gecesinden hakkıyla istifade edebiliriz.

 

Kadir gecesini idrak ederken Müslümanlar olarak bilmeliyiz ki bizlerin tüm insanlığın barış ve huzuru için hayrın anahtarı şerrin kilidi olmak gibi bir vazifesi vardır. Dünyanın neresinde olursa olsun topyekûn açların, yoksulların, mahrumların, mağdurların, zayıf bırakılmışların, zulme uğramışların, mültecilerin yaralarını sarmak, aziz şehitlerimizin emaneti olan ailelerine sahip çıkmak, terör mağduru insanımıza kol kanat germek, toplumdaki yetimlerin, yaşlıların, engellilerin ve ihtiyaç sahiplerinin gönüllerini yapmak, kısacası tüm dünyaya sevgi ve merhamet taşımak, bu vazifenin en önemli unsurudur.  Bu vazife, bu gece yeryüzüne inen meleklere ve Cebrail’e (a.s.) eşlik edecek maneviyata uygun bir kulluğa sahip olmak için de yerine getirilmesi gereken bir ödevdir.

 

Bu duygu ve düşüncelerle başta ülkemiz ve gönül coğrafyamız olmak üzere tüm İslam âleminin mübarek Kadir Gecelerini tebrik ediyor; Kadir Gecesinin feyz ve bereketinden en güzel bir biçimde nasiplenmeyi, dua ve niyazlarımızın kabul olmasını, huzur, güven ve barış içinde Ramazan Bayramına kavuşmayı, topyekûn insanlığın ve bilhassa İslam dünyasının geçmekte olduğu zorlu süreçten bir an evvel kurtulmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.

 

 

        

                                                                                  Doç. Dr. Şahin GÜVEN

                                                                                              İl Müftüsü

 

 

PROGRAM

 

Konuşmacı

Cami Adı

Tarih

SAAT

Doç. Dr. Şahin GÜVEN - İl Müftüsü

Hunat Camii

10.06.2018

Akşam Namazı Sonrası

Yahya POLAT -  Melikgazi İlçe Müftüsü

Cami-i Kebir

10.06.2018

Akşam Namazı Sonrası

Atıf AKŞİT - İl Müftü Yrd.

Organize Sanayi Camii

10.06.2018

Akşam Namazı Sonrası

Mehmet ÖZBEK - Hacılar İlçe Müftüsü

OSB. Fevzi MERCAN

10.06.2018

Akşam Namazı Sonrası

Doç. Dr. Harun IŞIK - İlahiyat Fak.

Üniversite

10.06.2018

Akşam Namazı Sonrası

 

 

Hunat camiinde yapılan program diğer camilerimize de merkezi sistemle ulaştırılacaktır.