T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Kocasinan Müftülüğü

10.08.2016

AİLE VE DİNİ REHBERLİK

AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

 

Aile, toplumun huzurunu ve güvenini tesis eden en değerli kurumdur. Ailenin muhabbet ve merhametten beslenen sağlam temeller üzerinde yükselmesi, dengeli ve sağlıklı bir ilişki ağına sahip olması, sadece bireyin değil, bir neslin güvencesi anlamına gelmektedir. Değişimin bunaltan bir hızla yaşandığı günümüzde, toplumun yapı taşı olan ailenin ciddi sorunlarla başa çıkmak zorunda kaldığı bir gerçektir. Sadece ebeveynler değil, çocuklar, gençler hatta dede ve nineler hayatın akışı içerisinde aile sorunlarıyla baş başa kalarak yıpranmaktadır. Bu noktadan hareketle kurulan Aile İrşat ve Rehberlik Büroları, millî ve manevî değerlerimize bağlı bir aile yapısının kurulması ve korunması, aile birlikteliğinin desteklenmesi, sorunların çözümüne katkı sağlanması ve toplumsal bir duyarlılık geliştirilmesi amacıyla hizmet sunmaktadır.

 

TANIM

Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu, din görevlilerinden oluşan bir ekiplemüftülüğümüzbünyesinde hizmet veren dinî danışma birimidir.

 

GÖREV

Büromuza bizzat gelerek başvuruda bulunan ya da telefon ve e-mail yoluyla ulaşan bütün vatandaşlarımıza kuşatıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla dînî danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmaktır. Ayrıca aile ile ilgili konularda farklı kurum ve kuruluşlarla da işbirliği içerisinde konferans, panel, seminer, kampanya, eğitim ve proje gibi faaliyetler düzenlemektir.

 

MİSYON

Kur'an ve sünnet ışığında, ahlak eksenli bilgiyi temel alarak aile hakkında topluma doğru dinî bilgi sunmak, aileyi ve aile içinde bireyi tehdit eden problemlerin çözümüne dinî açıdan katkı sağlamak, toplumun sosyal hizmet kapsamına giren kesimlerine dinin manevi desteğini ulaştırmaktır.

 

VİZYON

Doğru dinî ve ahlâki bilgilere sahip, aile olmanın sorumluluğunu taşıyan, bilinçli bireylerle huzurlu ve sağlıklı bir toplum oluşturmaktır.

 

İLKELER

  • İlimizde gerçekleştirdiğimiz bütün faaliyetlerimizde İslam dininin temel kaynaklarından beslenen, kültürel değerlerimizle güçlenen sağlam bilgiyi esas almak,
  • Kadın, çocuk, genç ve yaşlı bireylere dinî danışmanlık ve manevi destek hizmeti sunarken özgün, düzeyli ve tutarlı olmak,
  • İlgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ileortak çalışmalar yürüterek ailenin anlamı, değeri ve önemi hakkında toplumsal bir farkındalık oluşturmak,
  • Bürolarda görev yapan personelin nitelikli hizmet sunması için hizmetiçi eğitim programları düzenlemek,
  • Etkili bir hizmet dokusu oluşturabilmek için bölgemizin ve danışan bireylerin hassasiyetlerini dikkate almaktır.

 

HEDEFLER

  • Çalışmalarımızı millî ve manevi değerlere bağlı bir aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi bilinciyle planlamak ve sürdürmek,
  • Aile kavramının birleştirici rolüyle kadın, yaşlı, genç ve çocuk sorunlarına karşı bölgemizde bir duyarlılık geliştirerek çözüme katkı sağlamak,
  • Aile içi şiddet, töre cinayetlerive kız çocuklarının maruz kaldığı cinsiyet ayrımcılığı gibi olumsuz tutum ve davranışları önlemeye yönelik faaliyetler yapmaktır.
aaAİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARININ AÇILIŞ KRONOLOJİSİ aa
2011 
Tunceli, Bayburt, Ağrı, Artvin, Bilecik, Burdur, Gümüşhane, Hakkâri, Sinop, Karaman, Iğdır, Ardahan, Kilis ve Zonguldak
2010 
Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Bartın, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Kars, Kırklareli, Niğde, Osmaniye, Siirt, Tokat, Uşak, Yalova 
2009 
Bolu, Düzce, Kırıkkale 
2008 
Kahramanmaraş, Giresun, Nevşehir, Tekirdağ, Amasya, Çorum, Isparta, Karabük, Kırşehir, Kütahya, Manisa, Mardin, Ordu ve Şırnak 
2007 
Aydın, Çanakkale, Denizli, Edirne, Erzincan, Hatay, Kocaeli, Muğla, Yozgat, Muş ve Rize 

2006 
Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Kastamonu, Kayseri, Konya, Malatya, Mersin, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van 
2003 

Adana, Ankara, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Samsun
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı
 

İlimizde 2006 yılında kurulan Aile ve Dini Rehberlik Büromuz, Develi, Yahyalı ve Bünyan’da açılan üç İlçe 

büromuzla birlikte faaliyetlerine devam etmektedir:

Büro Görevlilerimiz:

İl Bürosu:

Koordinatör: Cansever Dokuz- Uzman Vaiz

                        Murat Aykaç – Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Vaizi

                        Abdil Karakuş – Melikgazi İlçe Müftülüğü Vaizi

                        İbrahim Halil Erdoğan Melikgazi İlçe Müftülüğü Uzman Vaizi